Rådgivning

Vår oppgave i Dialogic er å utvikle menneskers og virksomheters kompetanse og prestasjoner. Det betyr at vi jobber med rådgivning og opplæring av ledere og medarbeidere i ulike bransjer med fokus på salg. For lederne er det ofte en utfordring å kunne kommunisere skille mellom det å administrere, forvalte og styre (management) og det å lede (leadership). I praksis skiller vi det slik:

 • Management:
  • Strategi, struktur, mål og planer:
   • Hvilke mål som er satt og hvorfor, KPI’er
   • Hvilke planer som er lagt, og hvordan de skal følges opp
 • Ledelse:
 • Gjennomføring av avtalt strategi
 • Iverksettelse av avtalte planer
 • Oppfølgingen fra leder iht avtaler

Vår erfaring er at løpende drift tar store deler av hverdagen til ledelsen, noe som gjør at strategiarbeid blir skadelidende eller kun en kontorøvelse. For å hjelpe bedriften med å ta/sikre sin posisjon gjennom at avtalt strategi styrer de daglige aktivitetene, jobber vi aktivt med rådgivning innenfor endringsledelse og resultatforbedringer.

Sammenfattet kan vi si at virksomheten først må komme frem til enighet om struktur, deretter lede etter den.

Kontakt oss for en samtale så kan vi se hvordan det kan gjøres i din bedrift.

Om Dialogic

Vi hjelper din bedrift med rådgivning, trening og rekruttering. – De riktige tingene, på riktig måte!

Kontakt oss