Om oss

Tøff konkurranse er hverdagen for de aller fleste virksomheter. Og tøff konkurranse betyr konkurranse om kunder, de beste medarbeiderne og de gode avtalene.

Et kjennetegn på bedrifter som lykkes er at de er attraktive for de beste søkerne, evner å utvikle og ikke minst beholde dem. For å være en vinner i konkurransen blir evnen til kontinuerlig læring og innovasjon sentralt. Vår oppgave i Dialogic er å utvikle menneskers og virksomheters kompetanse og prestasjoner. Det betyr at vi jobber med rådgivning og opplæring av ledere og medarbeidere i ulike bransjer med fokus på salg.

Det betyr at vi er særlig opptatt av å skape en salgskultur i virksomheten slik at alle forstår hvorfor salg skal prioriteres, hva salg egentlig er og hvordan det kan gjennomføres i egen virksomhet. Og her med fokus på gjennomføring.

Vår ambisjon er å hjelpe våre kunder med å lykkes med å nå sine mål ved å gjennomføre de planer og aktiviteter som er besluttet. Det gjør vi gjennom å skape en felles forståelse for hva som er de rette tingene å gjøre, og gjennom trening av ledere og medarbeidere sikre at de rette tingene blir utført på en riktig måte.

Kritisk her er leders evne å lede sine ansatte på en slik måte de gjør de rette tingene på en riktig måte. Det å sikre varig endring til en ønsket atferd kan være en utfordrende øvelse. Våre arbeidsmetoder blir derfor både opplæring, trening og løpende coaching.

Om Dialogic

Vi hjelper din bedrift med rådgivning, trening og rekruttering. – De riktige tingene, på riktig måte!

Kontakt oss