Hva vil du med kjeden og butikken din?

I følge Altinn registreres det årlig rundt 30-35.000 nye bedrifter i norge. Den brutale sannheten er at etter fem år er halvparten borte!

I varehandelen er det ennå verre. Der er re av fem borte etter kun fem år. Dette gjelder primært lokale virksom- heter etablert av enkeltpersoner som ønsker å realisere sine egne drøm- mer: «Endelig, min egen butikk!» Og etter alt for kort tid er både drøm og penger borte.

Fra tid til annen ser vi at kjeder for- søker seg, enten nyetablert i Norge eller en avdeling av en utenlandsk kjede. Etter en stund er de enten borte eller de er blitt en del av en større. Hvorfor? Gjerne for lite penger, men oftere for uklar pro l og med manglende posi- sjon som resultat. I dagens marked, med nær 40.000 varehandelsbedrifter og noen svært sterke kjeder med en ruvende posisjon, blir det trangt for de este.

De este kjedene er opptatt av å posisjonere seg. Alle ønsker seg en tydelig plass i markedet. Posisjonen er et bidrag til oppskriften på suksess. Å ta en posisjon betyr å posisjonere seg i «kundens hode». Vi mennesker har ikke mye plass i vårt hode til å huske navn på kjeder og butikker. Når kunden skal kjøpe et produkt, vil gjerne navnet på en butikk/kjede raskt dukke opp. De er gjerne størst, best likt, billigst eller har vært i markedet over lang tid, først ute. Undersøkelser viser at Elkjøp er det navnet de este av oss først tenker på når vi skal handle elektroproduk- ter, REMA 1000 er vinneren når det snakkes om lavpris dagligvarer. De har begge tatt en posisjon.

Innen optikk ble det tøffe dager for konkurrerende kjeder da Specsavers etablerte seg i Norge. Unntaket var Krogh Optikk i motsatt ende: jo tydeligere Specsavers ble med budskapet om mest for pengene, jo tydeligere ble deres posisjon: «Å være best. Best på optikk, best på mote og best på øyehelse». Specsavers har som sin visjon: «Med lidenskap skal vi levere mest verdi for pengene og bidra til best mulig øyehelse for alle – enkelt, klart og konsekvent. Slik skal vi overgå våre kunders forventninger, hver gang!» Der Specsavers sterkt markedsfø- rer «mest verdi for pengene», viser Krogh Optikk at hos oss får du det beste! Specsavers vinner kampen om de som er på jakt etter mest brille for pengene. Krogh Optikk vinner kam- pen om de som ønsker å vise seg frem med moteprodukter og merkevarer. Og de i midten uten klare pro ler? Husker du navnet på de syv største optikerkjedene? Ikke det? En av posi- sjoneringens utfordringer er at det er vanskelig å differensiere seg og være tydelig. En av kjedene sier om seg selv: «Vi er kjent for vårt attraktive utvalg og personlige service.» Hvem kan det være? Kanskje alle? Vel, det er en av dem… Hvis vi hadde spurt ansatte i noen av kjedens butikker om hva som skulle kjennetegne deres service, er jeg usikker på hvor mange som hadde sagt personlig service.

Enda færre vil nok vite hva det igjen innebærer.

La oss se på ovennevnte eksempel, og se hvilke utfordringer dette gir:

«Vi er kjent for vårt attraktive utvalg og personlige service». «God, personlig service, oppfølging og tilgjengelighet er kjerneområder.»

Her forsøker kjeden å vise hva de skal være særlig gode på, hvordan de vil bli opplevd hos sine kunder.

Med nærmere 100 butikker er det en utfordring:

  • Hva gjør kjeden for å sikre at alle butikkene utfører personlig service?
  • Hva skal kjennetegne personlig service?
  • Hvem definerer hva som er service? Kjeden eller kunden?
  • Og ikke minst: hvordan skal de lyk- kes med å posisjonere seg i forhold til konkurrerende kjeder og andre frittstående optikere på personlig service?

For å lykkes med å ta en tydelig posisjon, kreves det en klar differensiering: hva vi skal skille oss ut på!

Denne differensieringen må komme tydelig frem i kjedens strategier, mål, planer og ikke minst i gjennomføring.

Om Dialogic

Vi hjelper din bedrift med rådgivning, trening og rekruttering. – De riktige tingene, på riktig måte!

Kontakt oss