singelbilde

Nina Dahl

Opplæringskoordinator / administrativ leder

Utdannelse:

  • Helsesøster, Høgskolen i Telemark
  • Kognitiv terapi, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • Psykiatrisk sykepleier, Høgskolen i Vestfold
  • Helseadministrasjon, Høgskolen i Oslo/Akershus
  • Sykepleier, Høgskolen i Bergen

Yrkeserfaring – oppgaver i Dialogic:

  • Nina har ansvaret for organisering av opplæringen i Dialogic, og brukes som fagkonsulent på opplæringstema innen kommunikasjon og relasjonskunnskap.
  • Nina har som sykepleier jobbet innenfor feltet geriatri, psykiatri, og helsefremmende og forebyggende til barn og unge, 0-20 år, og deres familier siden 1987. Nina har gjennom sin praksis også hatt ansvar for oppfølging av studenter både på grunnutdanning og under spesialutdanning av sykepleiere.
  • Nina har i tiden hun jobbet i psykiatrien gjennomført endel internopplæring og kollegaveiledning.
  • Gjennom jobben som Helsesøster har Nina blant annet gjennomført undervisning i helserelaterte fag på barne- og ungdomsskole. Hun har i gjennom mange år også gjennomført modulbaserte kurs innen helseforebygging for foreldre/barn.
  • Nina har også hatt medansvar for mottak og oppfølging av flyktninger gjennom sin jobb i spesialisthelsetjenesten og senere i kommunen.

Om Dialogic

Vi hjelper din bedrift med rådgivning, trening og rekruttering. – De riktige tingene, på riktig måte!

Kontakt oss