Vi hjelper din bedrift med rådgivning, trening og rekruttering.

- De riktige tingene, på riktig måte

Rekruttering i butikk

Vi har gjennom tidligere artikler presentert ulike sider ved kjededrift. Vi startet med posisjonering av kjeden og hvordan lykkes med […]

Regionsjef som coach

I dag er temaet hvordan regionsjef kan ta en tydelig rolle overfor butikkleder gjennom å være veileder og coach. For […]

Strukturer som virker – driftsapparatet

Vi har i tidligere innlegg skrevet om hvordan kjeden kan lykkes med å posisjonere seg i markedet: «For å lykkes […]

Om Dialogic

Vi hjelper din bedrift med rådgivning, trening og rekruttering. – De riktige tingene, på riktig måte!

Kontakt oss